"but remember, it's a sin to kill a mockingbird"

“They're certainly entitled to think that, and they're entitled to full respect for their opinions... but before I can live with other folks I've got to live with myself. The one thing that doesn't abide by majority rule is a person's conscience.”
― Harper Lee, To Kill a Mockingbird
 
I somras läste jag en bok om gott och ont i människor. Om det ljuva och samtidigt naiva i barns oskyldiga syn på världen och rättvisa. Om att växa upp och vad det verkligen innebär i termer av moral och beteende gentemot andra människor. Om jämlikhet och avsaknaden av den. Om rasism.
 
Med andra ord, om ständigt aktuella teman. 
 
Jag är ledsen över Harper Lees bortgång, men glad att hon lämnat ett så viktigt och välskrivet verk efter sig. Och glad att det ännu finns många som, även om det så är ovetande, bär Atticus Finchs ande med sig i sina outtröttliga kamper för rättvisa och jämliket. 
Böcker, Dagbok | böcker, to kill a mockingbird | |
Upp